Op IKC Vindingrijk wordt het onderwijs georganiseerd vanuit units voor meerdere leerjaren. Kinderen krijgen les in een unit: onderbouw, middenbouw of bovenbouw. Ieder kind krijgt instructie op individueel niveau en ook het verwerken van kennis gebeurt op het eigen niveau van ieder kind. Lees meer