De kwaliteit van het onderwijs staat bij alle SIKO scholen voorop. Veiligheid, openheid en een duidelijke structuur zorgen voor een prettig schoolklimaat. Het contact tussen ouders en school is belangrijk. 

Ondanks deze inzet kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met de gang van zaken rondom uw kind.  U kunt uw zorg of ontevredenheid bespreken met de leerkracht of de schoolleiding. Wanneer het niet lukt om uw klacht naar voldoening op te lossen, kan de interne contactpersoon u adviseren hoe u het beste kunt handelen. 

De interne contactpersoon van IKC Vindingrijk is Rianne van 't Hoff.

De klachtenregeling van SIKO is te vinden op de website van SIKO.
Het privacyreglement van SIKO is te vinden op de website van SIKO.