Ouderbijdrage

Het ministerie betaalt aan scholen bijna alle kosten voor het onderwijs. De extra activiteiten en festiviteiten die de basisschooltijd voor onze leerlingen zo bijzonder maken, vallen buiten dit schoolbudget. Bijvoorbeeld het schoolreisje of schoolfeest, de sportdag, de Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering en het schoolkamp en afscheid van kinderen in groep 8. Hiervoor vragen we een vrijwillige ouderbijdrage aan ouders. De hoogte en de besteding van de ouderbijdrage bespreken we met de medezeggenschapsraad en de ouderraad. 

Wilt u de ouderbijdrage in termijnen betalen? Dat kan! Wilt u iets meer betalen? Dat mag natuurlijk. Kunt u de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen? U hoeft dit niet bij ons te melden of uit te leggen. Uw kind mag gewoon meedoen met alle activiteiten.

Financiële ondersteuning

Is er in uw gezin weinig geld? Op de website van SIKO staat informatie over financiële ondersteuning voor ouders. De regelingen zijn er niet voor niets. Maak er gebruik van zodat uw kind kan meedoen. Heeft u hulp nodig bij het vinden of aanvragen van de juiste regeling? Bespreek dit met de leerkracht, intern begeleider of de directie. Wij helpen u graag!