Medezeggenschapsraad

Het meedenken en meebeslissen door medewerkers en ouders op school is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. In de medezeggenschapsraad zitten twee gekozen vertegenwoordigers van het team en twee gekozen vertegenwoordigers van de ouders. De zittingsduur is twee jaar, waarna herverkiezing kan plaatsvinden.

De medezeggenschapraad (MR) vergadert gemiddeld zes keer per jaar met de directeur. Eén lid van de oudergeleding en één teamlid hebben zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SIKO.

Samenstelling medezeggenschapsraad 

Voorzitter:
Leon den Elsen

Oudergeleding:
Karin Anhari
Manon van de Ven
Salliha El Khanncyi

Personeelsgeleding:
Marscha Gerritsen
Aafke van de Kaa
Natasja Kuyvenhoven

Stuur een e-mail aan de medezeggenschapsraad van IKC Vindingrijk via mr.kas@siko.nl

Ouderraad

De ouderraad vormt de schakel tussen ouders en de schoolleiding, bevordert de belangstelling van ouders voor het schoolleven en het onderwijs en organiseert activiteiten en festiviteiten op IKC Vindingrijk.

De ouderraad en een delegatie van het MT vergaderen om de maand. Tijdens deze vergaderingen wordt gesproken over activiteiten op school, de betrokkenheid van ouders en wat beter of anders georganiseerd kan worden.  Het is de bedoeling dat vanuit elke groep een (klasse)ouder deelneemt in de ouderraad. De ouderraad kan de medezeggenschapsraad gevraagd en ongevraagd adviseren.

Samenstelling ouderraad

Karen Malta (voorzitter)
Daniëlle Nieuwhof (penningmeester)
Najat Bozalmad
Gwen Kremer
Sandra Noorddam

Stuur een e-mail aan de ouderraad van IKC Vindingrijk via or.kas@siko.nl