Heeft u een vraag over opvoeden of opgroeien? De jeugdprofessional op school, ook wel bekend als schoolmaatschappelijk werker, denkt en kijkt graag eens met u mee.

Wat doet een jeugdprofessional?

Een jeugdprofessional werkt op school en ondersteunt ouders en kinderen bij allerlei vragen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over:
- Pesten
- (Faal)angst
- Echtscheiding
- Vriendschappen
- Zelfvertrouwen
- Concentratie
- Rouw
- Gamen

De gesprekken kunnen afwisselend met ouders of kinderen zelf zijn. Samen kijken we wat het best bij de hulpvraag past. Soms zijn een aantal afspraken of oefeningen voldoende. Als de jeugdprofessional niet verder kan helpen, wordt er met u gekeken naar een passend vervolg (bijvoorbeeld een doorverwijzing of training).

Hoe kunt u contact opnemen?

U kunt de leerkracht of intern begeleider vragen naar de mogelijkheden. 

Meer weten?

U leest meer informatie op de website van het wijkteam VraagRaak