Op IKC Vindingrijk wordt het onderwijs georganiseerd vanuit units voor meerdere leerjaren. Kinderen krijgen les in een unit: onderbouw, middenbouw of bovenbouw. Ieder kind krijgt instructie op individueel niveau en ook het verwerken van kennis gebeurt op het eigen niveau van ieder kind. 

Leerjaar 3 bij leerjaar 1 en 2?

Bij IKC Vindingrijk vinden we spel en beweging belangrijk. Door spel en beweging leren kinderen effectief én met plezier.

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat kinderen vanaf de leeftijd van zeven jaar toe zijn aan het schoolse leren en in veel gevallen zelfs nog later. Kinderen die van leerjaar 2 naar leerjaar 3 gaan, zijn ongeveer 6 jaar oud. Kinderen van leerjaar 3 hebben baat bij 'spelend leren' dat goed aansluit bij leerjaar 1 en 2.

Jongere en oudere kinderen kunnen veel leren van en met elkaar en zich samen ontwikkelen. In de unit onderbouw heeft een kind altijd een keer de jongste, middelste en oudste rol.

Hoe ziet een dag in de onderbouw eruit?

De kinderen komen 's ochtends binnen en starten met een vrije inloop. Zij mogen zelf kiezen wat zij gaan doen onder begeleiding van de leerkrachten. Hierna starten alle stamgroepen in de kring en openen zij de dag. De rest van de dag is een afwisseling tussen werkperiodes, instructies, buitenspel, gezamenlijke activiteiten in de stamgroep, gym en eten en drinken.

Tijdens de werkperiodes zijn alle kinderen groepsdoorbroken aan het werk. Verschillende leerkrachten geven les in kleine kringen, gekoppeld aan de SLO-doelen en ondersteund met methodes. In een kleine kring kan de leerkracht goed aansluiten op de leerbehoefte van ieder kind. Kinderen tonen betrokkenheid en nemen meer op. In de kring zitten kinderen uit verschillende stamgroepen die ongeveer op hetzelfde niveau zitten. Andere kinderen die aan het spelen/werken zijn, kunnen aansluiten.

Voorbeeld:
Er wordt door juf Iris in een kleine kring aan een groepje kinderen een nieuwe letter aangeboden. Andere kinderen zijn aan het spelen/werken en kunnen, doordat hun interesse is gewekt, al een deel meekrijgen. Met een betrokken houding kunnen zij aansluiten in de kring.

De kleine kringen van alle leerjaren zitten vol spel en beweging. Alles om het bewegend leren met het hele lichaam te stimuleren. Wanneer de kleine kring klaar is, gaan de kinderen verder met de verwerking. Dit kan in een spelhoek, op een werkblad (voor leerjaar 3) of met andere materialen. De verwerking wordt bijgehouden in een weektaak, zodat de kinderen leren plannen en de leerkracht overzicht heeft in hoe de kinderen zelfstandig werken.

In de unit zijn verschillende ruimtes waar kinderen zich kunnen ontwikkelen: een rijke rekenruimte, een taalruimte, een instructielokaal, een stilteplek, een bouwplein, een atelier, een rustgevende ruimte en een spelruimte met verschillende hoeken. Voor iedere stamgroep is er een vaste kring waar de gezamenlijke activiteiten plaats vinden.

De leerkrachten wisselen de kleine kringen af met observeren en ‘meespelen’ om het leren te bevorderen. Deze observaties worden wekelijks in een teamoverleg besproken. Onderwijsassistenten geven extra ondersteuning aan de kinderen en leerkrachten.