In de wijk Wilgenrijk, op voorzieningenerf Eigengoed wordt in de komende jaren het nieuwe gebouw van IKC Vindingrijk gebouwd. Op deze plek komt ook een locatie voor kinderopvang van KomKids.

Tijdens de open dag op 8 juni 2024 presenteerde Kraaijvanger Architects het voorlopig ontwerp van het gebouw op basis van hun visie en uitgangspunten voor IKC Vindingrijk: “Buiten is het nieuwe binnen”. 

Visuele impressie IKC Vindingrijk, Kraaijvanger architects

SIKO is bouwheer van het schoolgebouw. Tijdens de open dag op 8 juni hebben we ouders/verzorgers en buurtbewoners geïnformeerd over het stappenplan voor het ontwerp, de aanbesteding en de nieuwbouw van IKC Vindingrijk en gelegenheid gegeven om vragen te stellen. We hebben deze beantwoord op basis van de informatie die op dit moment beschikbaar is.

Veelgestelde vragen

1. ‘Graag aandacht voor de uitkomende verkeerstroom van de Kiss&Ride. Kan er eenrichtingsverkeer komen?’

Antwoord: De ontwikkeling van de verkeersroutes ligt buiten de opdracht van de ontwikkeling van de school. Wel is hierover overleg met Wilgenrijk. We zullen aandacht vragen voor de uitkomende verkeersstroom bij de Kiss&Ride om opstoppingen te voorkomen.

2. ‘Wanneer gaat de school open?’

Antwoord: Het project is nu in de ‘voorlopig ontwerp’ fase. Er zijn nog veel stappen te zetten. Zoals dit nu gepland is zal het nieuwe schoolgebouw na de zomervakantie van 2026 open gaan.

3. ‘Komt er ook een voetbalveld?’

Antwoord: In het schetsontwerp van het speelplein bij de school is nu geen voetbalveld meegenomen. Wilgenrijk is de buitenruimte van Eigengoed nog aan het ontwerpen. Zij zullen ook kijken of er plekken kunnen komen waar kinderen kunnen spelen. 

Heeft u een vraag over de nieuwbouw van IKC Vindingrijk? Deze kunt u stellen via directievindingrijk@siko.nl Wij beantwoorden uw vragen of brengen deze in bij Wilgenrijk of bij de gemeente Maassluis.