IKC Vindingrijk werkt met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overblijven op school.

De schooltijden zijn:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 08.30 tot 14.30 uur
Woensdag: van 08.30 tot 12.30 uur

KomKids Kinderopvang biedt in IKC Vindingrijk voorschoolse opvang vanaf 07:30 uur en naschoolse opvang tot 18:00 uur.